Loading...
Om oss 2019-07-09T08:59:52+00:00

Bakgrund

Företaget ViscoSens AB startade sin verksamhet med syftet att främja och förenkla utvecklingen av hälsosam och välsmakande bröd. Bolaget är baserat på många års forskning vid Lunds Universitet. Med denna kunskap erbjuder vi våra kunder en vetenskapligt utvärderad mätmetod som kan förutse hur kroppens blodsocker kommer att påverkas efter en måltid. Vår vision är att vara ledande inom mätteknik för att kontrollera och kvalitetssäkra hälsoegenskaper hos livsmedel.

ELIN ÖSTMAN, DOCENT

GRUNDARE / DELÄGARE, STYRELSELEDAMOT, NUTRITION- OCH PRODUKTUTVECKLINGSCHEF 

Elin är docent i Tillämpad Näringslära och arbetade vid Lunds universitet fram till 2017. Forskningsfokus är att optimera kroppens blodsockerreglering efter intag av kolhydratrika måltider. Elin har 20 års erfarenhet från att genomföra måltidsstudier med friska försöksdeltagare och dessa har genererat 50-talet vetenskapliga publikationer. Hon har också erfarenheter av att arbeta inom tvärvetenskaplig forskning, tillsammans med icke-vetenskapliga partners, bl.a. inom EU-projektet HEALTHGRAIN och Antidiabetic Food Center vid Lunds universitet. Elin är medgrundare till ytterligare två vetenskapsbaserade företag; InnovaFood AB och InnovaChildfood AB; som båda erbjuder licenser till patentsökta forskningsresultat.

CHRISTINA SKJÖLDEBRAND, PROFESSOR

GRUNDARE / DELÄGARE, STYRELSEORDFÖRANDE, BUSINESS OCH MARKNADSCHEF

Christina är professor i Livsmedelsteknik vid Lunds universitet. Hon har en MBA från Göteborgs universitet, har arbetat vid SIK/SP Food and Biosciences/RISE som ansvarig för livsmedelsteknikavdelningen och medlem av ledningsgruppen. Christina har varit verksam på Nestlés forskningscentrum i Schweiz, har varit anställd vid ABB och Chef livsmedel på Krinova Science Park i Kristianstad. Christina är grundare/ägare av CFB Creative Future Business AB ett livsmedelsbaserat konsultföretag med en kopplad innovationsprocess (Creative Food Business) och har varit deltidsprofessor på Högskolan Kristianstad. Hon fick svenska livsmedelsbranschens livsmedelspris 1997.

MALIN SJÖÖ, DOCENT

GRUNDARE / DELÄGARE

Malin är docent i Livsmedelsteknologi vid Lunds universitet med huvudfokus kring stärkelsens egenskaper och även fysiokemiska egenskaper i stärkelserika system. Hon har erfarenheter som VD och delägare i start-up företaget Speximo AB, som vann den nationella tävlingen i Venture Cup 2012.

LENA ÅSHEIM

GRUNDARE / DELÄGARE, STYRELSELEDAMOT

Lena Åsheim är företagare med verksamheter inom livsmedel, bioenergi och lantbruk. Hon har 30 års erfarenhet från ledande befattningar i företag, bl a som VD för Lyckeby Stärkelsen och Sensient Flavors, och har som konsult arbetat med affärsutveckling i ett flertal livsmedelsföretag i Sverige och utomlands. Mellan 2005 och 2011 var Lena vd för Krinova Science Park. Hon har och har haft olika roller i start-ups, och styrelseuppdrag i små och stora bolag, även noterade.