Loading...
Om oss 2018-09-25T07:17:13+00:00

VÅR BAKGRUND

Företaget ViscoSens AB startade sin verksamhet med syftet att främja och förenkla utveckling av hälsosamma och välsmakande bröd, baserat på många års forskning vid Lunds universitet.  Forskningsstudierna har funnit en relation mellan inblandning av viskösa fibrer i cerealiebaserade livsmedel och konsumenternas blodsockersvar. Med denna kunskap erbjuder vi våra kunder en vetenskapligt utvärderad mätmetod som kan förutsäga hur kroppens blodsocker kommer att påverkas efter en måltid. Vår vision är att vara ledande inom mätteknik för att kontrollera och kvalitetssäkra hälsoegenskaper hos livsmedel.

ELIN ÖSTMAN, DOCENT

GRUNDARE/DELÄGARE, STYRELSELEDAMOT, NUTRITIONS – OCH PRODUKTUTVECKLINGSCHEF 

Elin är docent i Tillämpad näringslära vid Lunds universitet. Hennes forskningsfokus är att optimera blodsockerregleringen i kroppen efter intag av kolhydratrika livsmedel. Elin har mer än femton års erfarenhet från att genomföra måltidsstudier med friska försöksdeltagare. Hon har också erfarenheter av att arbeta inom tvärvetenskaplig forskning, tillsammans med icke vetenskapliga partners, bl.a. inom EU-projektet HEALTHGRAIN och Antidiabetic Food Centre vid Lund universitet. Elin är ägare och styrelsemedlem i ytterligare två vetenskapsbaserade företag; InnovaFood AB och InnovaChildfood AB; som båda erbjuder licenser till patentsökta forskningsresultat.

CHRISTINA SKJÖLDEBRAND, PROFESSOR

GRUNDARE/DELÄGARE, STYRELSELEDAMOT, AFFÄRSOMRÅDES- OCH MARKNADSCHEF 

Christina är professor i Livsmedelsteknik vid Lunds universitet. Hon har en MBA från Göteborgs universitet, har arbetat vid SIK/SP Food and Biosciences som ansvarig för livsmedelsteknikavdelningen och medlem av ledningsgruppen. Christina har varit verksam på Nestlés forskningscentrum i Schweiz, har varit anställd vid ABB och Chef livsmedel på Krinova Science Park i Kristianstad. Christina är grundare/ägare av CFB Creative Future Business AB ett livsmedelsbaserat konsultföretag med en kopplad innovationsprocess (Creative Food Business) och har varit deltidsprofessor på Högskolan Kristianstad. Hon fick svenska livsmedelsbranschens livsmedelspris 1997.

MALIN SJÖÖ, DOCENT

GRUNDARE/DELÄGARE ,  STYRELSESUPPLEANT

Malin är docent i Livsmedelsteknologi vid Lunds universitet med huvudfokus kring stärkelsens egenskaper och även fysiokemiska egenskaper i stärkelserika system. Hon har erfarenheter som VD och delägare i start-up företaget Speximo AB, som vann den nationella tävlingen i Venture Cup 2012.

LENA ÅSHEIM

GRUNDARE/DELÄGARE 

Lena Åsheim är  företagare med verksamheter inom livsmedel, bioenergi och lantbruk. Hon har 30 års erfarenhet från ledande befattningar i företag, bl a som VD för Lyckeby Stärkelsen och Sensient Flavors,  och har som konsult arbetat med affärsutveckling i ett flertal livsmedelsföretag i Sverige och utomlands. Mellan 2005 och 2011 var Lena vd för Krinova Science Park. Hon har och har haft olika roller i start-ups, och styrelseuppdrag i små och stora bolag, även noterade.

CHRISTINE WIDSTRAND

PART OWNER

Christine är styrelserepresentant från LU Holding AB, delägare i ViscoSens AB, där hon varit anställd sedan början av 2009. Hon har nu en tjänst som vice VD med ansvar för LIFE Science portföljen. Christine har över femton års erfarenhet av forskning och utveckling samt innehar en PhD i analytisk kemi från Lunds universitet. Med bakgrund som VD och grundare av flera biotekniska företag har Christine mer än tjugo års erfarenhet av affärsutveckling och i att få fram riskkapital, internationell försäljning, licensiering och kvalitetsledning. Hon har många års erfarenheter från styrelsearbeten och som ordförande.

JAN-INGE ANDERSSON

STYRELSEORFÖRANDE

Examen, inriktning; Civilekonom med revisorsinriktning;  Universitet, högskola; Växjö.  Examensår 1978

Har tidigare arbetat som revisor i 38 år. Blev auktoriserad revisor 1985 och partner i PwC år 2 000. Under min tid i PwC var jag bl a kontorsansvarig i Kristianstad i drygt 16 år.   Sedan 2016 arbetar jag som styrelseledamot/ordförande i flertal bolag. Bolag inom olika branscher och av varierande storlek. Dessutom är jag Executive Director i Vittfarne Investment AB. Ett riskkapitalbolag som ingår Pågengruppen.

Jag har under ca 10 år varit senior advisor inom Connect Östra Skåne. Connect är en världs- och rikstäckande ideel organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet.